2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

2012

 

2013

 


Số 5 - Năm 2012
 
Kinh tế
Lê Bảo Lâm
Trần Ngọc Tâm
Sự hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Ngãi
Lê Thị Diệp Hương
Tỷ lệ lạm phát tối ưu đối với nền kinh tế Việt Nam
Nguyễn Minh Đức
Tác động của giá xuất khẩu và bán tại thị trường nội địa đối với giá bán tại ao – một phân tích kinh tế lượng cho tôm sú
Nguyễn Quốc Nghi
Nguyễn Thị Bảo Châu
Trần Thị Diễm Cần
Nguyễn Thị Đinh Phượng
Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tư vấn – môi giới bất động sản
Đoàn Văn Hoạt
Những bất cập và phương hướng hoàn thiện các chuẩn mực kiểm toán Nhà nước trên phương diện kiểm toán hoạt động
 
Giáo dục-Văn Hóa-Xã hội
Trần Thị Mai Nhân
Vấn đề nhân vật trong Văn học Việt Nam cuối thế kỷ XX
Nguyễn Duy Đoài
Tín ngưỡng thờ cúng cá ông ở Lâm Đông Hải – xã An Hải – huyện Đảo Lý Sơn
 
Khoa học kỹ thuật
Dương Hồng Thẩm
Giải pháp cho nền đuờng trên đất yếu ở đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện ngập lũ do biến đổi khí hậu
Nguyễn Thời Trung
Nguyễn Xuân Hùng
Phùng Văn Phúc
Lương Văn Hải
Các hướng nghiên cứu triển vọng của phương pháp phần tử hữu hạn trơn và triển khai trong đào tạo sau đại học tại Tp.HCM
Nguyễn Trọng Nghĩa
Nguyễn Hữu Uy Vũ
Giải pháp tường neo trong đất để bảo vệ mái dốc ở khu vực làng Cù Dũ, xã Vĩnh Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
 
Giới thiệu sách
Tào Văn Ân
Chất Nam bộ trong sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư