TRUY CẬP HỆ THỐNG THÔNG TIN SINH VIÊN

Thông báo:

- Kể từ ngày 19/05/2015 Hệ thống Dịch vụ sinh viên (http://dichvu.ou.edu.vn) được nâng cấp thành Hệ thống Thông tin Sinh viên (http://sis.ou.edu.vn)
- Hệ thống Thông tin Sinh viên bao gồm các dịch vụ hiện có trên Hệ thống Dịch vụ Sinh viên (Xem điểm thi, lịch thi, ...) và có thêm một số dịch vụ mới (Đánh giá rèn luyện Online,...)
- Trong thời gian tới, Hệ thống Thông tin Sinh viên sẽ tiếp tục hoàn thiện để trở thành Cổng thông tin điện tử hữu ích cho Sinh viên Trường Đại học Mở Tp.HCM